Leren is leuk bij de Volksuniversiteit

Leren aan de Volksuniversiteit is voor veel mensen al een begrip. De Volksuniversiteit is een informeel, open en een eigentijds opleidingsinstituut waar iedereen zich thuis voelt.

Wist u dat u in Oost Europa en Scandinavië door veel mensen een aardig woordje Duits wordt gesproken.

Meer informatie

Je hebt veel meer mogelijkheden dan je zelf wellicht realiseert; je hebt vele ongekende vermogens.

Meer informatie

Spaans is de derde wereldtaal na Chinees en Engels en wordt door veel mensen als moedertaalgesproken in Spanje, Latijns-Amerika en de Verenigde Staten.

Meer informatie

In deze cursus komen de veelzijdige en interessante aspecten van het tekenen uitgebreid aan bod.

Meer informatie
1 2 3 4 5
Home Home » Vacature Voorzitter en Secretaris

Vacature Voorzitter en Secretaris

Stichting Volksuniversiteit Zwolle neemt al sinds honderd jaar een belangrijke plaats in het Zwolse aanbod van trainingen en cursussen in. Het bestuur van de stichting bestaat uit een enthousiaste en bedreven groep bestuursleden, waarvan binnenkort een aantal bestuursleden na jarenlange dienst vertrekken omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daarom worden de functies van voorzitter en secretaris vacant. Hiervoor zoeken wij kandidaten.
 
De Volksuniversiteit is een informeel, open en eigentijds opleidingsinstituut waar iedereen zich goed thuis voelt. Dit geldt voor zowel leraren, cursisten en bestuur. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij bereid zijn zich in te zetten voor het goed laten verlopen van het cursisjaar, het continuëren hiervan en het innoveren en vernieuwen van cursussen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken zoals het werven van docenten en cursisten, administratie rondom cursisten, docenten, huurlokaties etc en het signaleren van- en inspelen op trends en kansen.
 
Bestuursleden kunnen genieten van een collegiale en stimulerende sfeer van samenwerken en de mogelijkheid initiatieven te ontplooien en mede stempels te zetten op het functioneren van de Volksuniversiteit Zwolle.
 
Voorzitter Bestuur VUZ m/v
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/zij leiding aan het bestuur kan geven, in belangrijke mate als extern boegbeeld van de Volksuniversiteit fungeert, relevante contacten kan onderhouden, actief is in regionale netwerken en de verantwoordelijkheid neemt voor de uit te voeren strategie van de Volksuniversiteit en deze kan vertalen naar taken voor bestuurders.

Profiel voorzitter VUZ
- Affiniteit en netwerk in onderwijs
- Vertegenwoordigen en profileren van VUZ
- Onderhouden van relevante contacten (o.a. met scholen, docenten, bestuurders, netwerk)
- Voorzitten van bestuurs- en docentenvergaderingen
- Verantwoordelijk voor vertalen strategie, doelstellingen en VUZ ontwikkeling naar uitvoering door docenten en bestuurders
- Actief in regionale netwerken, beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en is een verbinder in hart en nieren

Secretaris Bestuur VUZ m/v
Van de secretaris wordt verwacht dat hij/zij vaardig is in mondelinge en schriftelijke communicatie, goed kan organiseren, toeziet op uitvoering van genomen besluiten en het naleven van interne- en externe procedures.

Profiel secretaris VUZ
- Indien noodzakelijk waarnemen en overnemen taken Voorzitter VUZ
- Voorbereiden en notuleren van bestuurs- en docentenvergaderingen en informatiemarkten, maakt hiervan verslagen en zorgt voor verspreiding hiervan.
-
Houdt de inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel
- Deelnemen aan bestuurs- en docentenvergaderingen
- Houdt archief schriftelijke communicatie en relevante documentatie VUZ actueel
- Verzorgt jaarlijkse aanpassingen van informatie documenten VUZ
- Voert en verzorgt externe correspondentie, zover deze niet verantwoordelijkheid van Penningmeester zijn
- Controle houden op binnenkomende poststukken (postbus)

- Aanleg voor en affiniteit met administratieve werkzaamheden, flexibel, stressbestendig, leidinggevende capaciteiten en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel intern- als extern)

Interesse in één van deze vacatures? Stuur je motivatie en CV naar secretaris@vuzwolle.nl en voorzitter@vuzwolle.nl 

Leren is leuk aan de Volksuniversiteit, inschrijven kan nog!

Toe aan een nieuwe uitdaging? Maak een frisse start na de vakantie, werk aan je ontwikkeling en volg een cursus bij de Volksuniversiteit Zwolle. Wist je dat je hier maar liefst zestig verschillende cursussen kunt volgen? Eind september start het nieuwe lesjaar. Schrijf je nu in, want leren is leuk. » Lees meer

Inschrijven kan t/m 20 september

Inschrijven voor een cursus die start in september / oktober kan tot en met 20 september 2017. » Lees meer

Voortaan alleen per mail bereikbaar!

Voortaan zijn we uitsluitend per mail of via het contactformulier op onze website bereikbaar. Het grootste deel van de contacten verliep al per mail. Door af te stappen van telefonische bereikbaarheid geven we onze vrijwilligers meer ruimte om de werkzaamheden op voor hen gepaste momenten uit te voeren. » Lees meer

Meer nieuws