Algemene voorwaarden

Aanmelding

Vanaf het moment dat het (nieuwe) cursusprogramma op de website staat, kun je je inschrijven voor een cursus aan de Volksuniversiteit Zwolle. Doe dit met het online aanmeldformulier.

Bevestiging van inschrijving

Na ontvangst van de betaling sturen wij je per email de bevestiging van inschrijving toe. Dit is het bewijs van toegang en tevens betalingsbewijs. Uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de cursus ontvang je van ons een bewijs van inschrijving, waarop de cursusplaats, de cursusdatum en aanvangstijdstip zijn vermeld. 

Maximale aantal inschrijvingen

Wanneer het maximale aantal cursisten voor een cursus is ingeschreven, sluit de inschrijving voor de betreffende cursus. Meld je zo snel mogelijk aan, de datum waarop we je aanmelding ontvangen, is bepalend voor plaatsing in de cursus. 

Betaling cursusgeld

Bij het invullen van het inschrijfformulier op deze website, kun je ons eenmalig machtigen om het cursusgeld te innen. Dit gebeurt zodra je van ons je bewijs van inschrijving ontvangt. Je aanmelding is daarna definitief. Je kunt bij Volksuniversiteit Zwolle niet in termijnen betalen. 

Cursusmateriaal

In de cursusomschrijving op de website lees je welk cursusmateriaal je voor aanschaf van de cursus aan moet schaffen. Zo niet, dan hoor je dit van je docent. 

Annulering van cursus

Bij gebrek aan belangstelling, kan de Volksuniversiteit Zwolle een cursus annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan uiterlijk een week voor de startdatum van de cursus bericht. Mocht je je niet inschrijven voor een andere cursus, dan storten we eventueel betaald cursusgeld terug op je rekening. 

Annulering van de aanmelding

Tot 10 dagen voor de start van de cursus kun je je inschrijving kosteloos annuleren. Doe dit schriftelijk en met opgave van reden. Annuleer je je cursus binnen 10 dagen voor aanvang, dan brengen wij 25% van het cursusgeld aan administratiekosten in rekening. We passen dan het bedrag op de eenmalige machtiging aan. Annuleer je een cursus als deze al gestart is, dan ben je ons het volledige cursusgeld verschuldigd.

Tussentijdse beƫindiging van de cursus
Als je tussentijds stopt met je cursus, betekent niet dat je het resterende bedrag terugkrijgt. Zijn er zwaarwegende persoonlijke of familieomstandigheden in het spel, dan kan het bestuur een uitzondering maken. 

Verzuim

Mocht je een van de cursusdata niet aanwezig kunnen zijn, dan geeft dit geen recht op gedeeltelijke restitutie van het cursusgeld. Vervalt er vanuit de Volksuniversiteit Zwolle een les, dan organiseren we een vervangende of inhaalles.

Examens

Je ontvangt na deelname aan de cursus geen diploma. In overleg met de docent kan de Volksuniversiteit Zwolle aan het einde van een cursus onder voorwaarden, een getuigschrift uitreiken.

Aansprakelijkheid

Volksuniversiteit Zwolle is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde cursussen en andere activiteiten.

Akkoordverklaring

Door inschrijving en betaling van het cursusgeld ga je akkoord met bovengenoemde inschrijvingsvoorwaarden.