Volksuniversiteit Zwolle

Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: 22001

Gnosis: naar het hart van de filosofie

Gnosis: naar het hart van de filosofie
Cursuscode: 22001

De cursus beoogt de cursisten in te leiden in de gnostieke wijsbegeerte aan de hand van uiteenlopende klassieke geschriften en kunstzinnige uitingen.

Als een stroom van liefde en wijsheid licht de gnosis op in de geschiedenis van de mensheid.

In de cursus Gnosis, naar het hart van de filosofie worden de universele kenmerken van de gnostieke wijsbegeerte belicht aan de hand van oorspronkelijke teksten en creaties. Na een algemene introductie start de cyclus in het oosten met de wijsheid van de Tao Teh King en van de Bhagavad Gita. Vervolgens wordt het gnostieke karakter belicht van Parzival, de Divina Comedia, De koopman van Venetië, Faust, de filosofie van Kant, Schopenhauer en Spinoza, de schilderkunst van Rembrandt en tenslotte de Zauberflöte van Mozart.

De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum. Er is geen voorkennis vereist.

Per les worden hand-outs verstrekt, waarvoor € 10 (inclusief map) door de docent wordt geïnd.

De eerste avond is een vrijblijvende kennismakings-les.

Voor meer informatie over het Lectorium Rosicrucianum zie: rozenkruis.nl en stichtingrozenkruis.nl.

Docenten: Johan van der Cammen en enkele gastdocenten.

 

Onderwerpen per week: 

 

 

 

1

26/9  

De essentie van Gnosis

2

10/10

 Lao Tze: De mysterieuze wijsheid van de Tao The King

 

 

herfstvakantie

3

31/10 

De onvergankelijke wijsheid van de Bhagavad Gita (docent Gerard Olsthoorn)

4

14/11

Wolfram von Eschenbach: De weg van het Licht in de mens: Parzival

5

28/11

Dante: De Goddelijke komedie

6

19/12

Kant: ruimte en respect voor het onkenbare

 

 

Kerstvakantie

7

16/1

Rembrandt: de magie van het Licht (docent Gerard Olsthoorn)

8

30/1

Shakespeare: de symboliek in De koopman van Venetië (docent: Jaap Ruseler)

9

13/2

Schopenhauer: Vrijheid van de wil en Willensverneinung

 

 

Voorjaarsvakantie

10 

6/3

Spinoza: bevrijdend denken (docent Gerard Olsthoorn)

11

20/3

Goethe: Faust, de moderne mens

12

3/4

Mozart: de Zauberflöte, mysteriespel (docent: Frans Spakman)

Maandag 26 september 2022
12 lessen van 2 uur , elke 2 weken aanvangstijd 19:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 290,00
Dhr. (Johan) van der Cammen
19:00 - 21:00
Locatie: CIBAP (klik hier voor de adresgegevens)
(Johan) van der Cammen
(Johan) van der Cammen
Sinds 1981 ben ik verbonden aan de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, het Lectorium Rosicrucianum. Binnen deze school werd de cursus Van Wijsheidsstromingen naar Innerlijke Wijsheid ontwikkeld. De cursus beoogt de kennis die betrekking heeft op de oer-wijsheid van de Gnosis te delen met eenieder die daar belangstelling voor heeft. Vanaf 2003 ben ik hier actief bij betrokken, destijds naast mijn werk als docent exacte vakken aan de afdeling Electrotechniek van de Hogeschool van Amsterdam. In September 2010 startte de cursus in Zwolle. Naast de bovengenoemde cyclus bieden we ook twee andere cycli aan, waaraan enkele gastdocenten hun medewerking verlenen. De drie cycli worden in opeenvolgende jaren gegeven. Per cursus mogen we in de regel tien tot twintig deelnemers verwelkomen.