Cursusnummer:
23034

Gnosis: naar het hart van de filosofie

Gnosis: naar het hart van de filosofie

In de cursus Naar het hart van de filosofie wordt de gnostieke wijsbegeerte benaderd en belicht aan de hand van oorspronkelijke bronmateriaal. Na een algemene introductie wijden we vier bijeenkomsten aan de oer-gnosis van de Egyptische Hermes Trismegistos. De scheppingsmythe van de in Alexandrië geschoolde Valentinus vormt de opmaat tot drie bij Nag Hammadi gevonden evangeliën: dat van Filippus, van Thomas en van De Waarheid. De cursus wordt afgerond met drie bijeenkomsten gewijd aan het eertijds in Occitanië florerende Katharisme.

De cursus is ontwikkeld binnen het Lectorium Rosicrucianum (rozenkruis.nl). Er is geen voorkennis vereist. Een map met cursus-teksten wordt apart met de docent afgerekend (€20).De eerste avond is een vrijblijvende kennismakingsbijeenkomst.

Docenten: Johan van der Cammen en Gerard Olsthoorn.

Lesonderwerpen per weekles, datum en onderwerp:

HERMES TRISMEGISTOS
1 25/9 Inleiding - algemene kenmerken van de gnostiek

2 9/10 Tabula Smaragdina - zo boven, zo beneden

3 30/10 Corpus Hermeticum boek 1: Pymander

4 13/11 Corpus Hermeticum boek 14: de geheime rede op de berg

5 27/11 De Castigatione Animae: vermaning van de ziel (Gerard Olsthoorn)

NAG HAMMADI
6 11/12 De scheppingsmythe van Valentinus

7 8/1 Het Evangelie van Filippus

8 22/1 Het Evangelie van de Waarheid (Gerard Olsthoorn)

9 5/2 Het Evangelie van Thomas (René Stevelink)

KATHAREN

10 26/2 De scheppingsmythe

11 11/3 Het getuigenis van Peire Garcias

12 25/3 De inquisitie en het bloeien van de laurier na 700 jaar.

 • 12 lessen van 2 uur , elke 2 weken. Toon details
  • 1: maandag 25 sep 2023 - 19:00 – CIBAP
  • 2: maandag 9 okt 2023 - 19:00 – CIBAP
  • Herfstvakantie: maandag 23 okt 2023
  • 3: maandag 30 okt 2023 - 19:00 – CIBAP
  • 4: maandag 13 nov 2023 - 19:00 – CIBAP
  • 5: maandag 27 nov 2023 - 19:00 – CIBAP
  • 6: maandag 11 dec 2023 - 19:00 – CIBAP
  • Kerstvakantie: maandag 25 dec 2023
  • Kerstvakantie: maandag 1 jan 2024
  • 7: maandag 8 jan 2024 - 19:00 – CIBAP
  • 8: maandag 22 jan 2024 - 19:00 – CIBAP
  • 9: maandag 5 feb 2024 - 19:00 – CIBAP
  • Krokusvakantie: maandag 19 feb 2024
  • 10: maandag 26 feb 2024 - 19:00 – CIBAP
  • 11: maandag 11 mrt 2024 - 19:00 – CIBAP
  • 12: maandag 25 mrt 2024 - 19:00 – CIBAP
 • € 305,00
 • Johan van der Cammen
 • CIBAP Toon adres-info
Startdatum
Lesvorm