Over ons

Stichting Volksuniversiteit Zwolle is opgericht in 1918 om (universitaire) kennis toegankelijk te maken voor alle lagen van de bevolking. De toegang tot hoger onderwijs was destijds beperkt door afkomst, diploma-eisen en vooral door financiële beperkingen. Gelukkig zijn die tijden veranderd en is de toegang tot universiteit en hbo vandaag de dag alleen nog beperkt door diploma-eisen. 

Ook de Volksuniversiteit Zwolle kende zoals veel Volksuniversiteiten in Nederland in 1918 een vliegende start met vooral lezingen door professoren. Vanaf de jaren zeventig werden vooral veel talencursussen en cursussen in algemene interesses gegeven omdat vrije tijd betekende dat je naar het buitenland kon en je tijd had voor hobby’s.  En ongeacht je vooropleiding of voorkennis, is iedereen welkom.

lerende mensen

Leren is voor iedereen!
Waar de term universiteit misschien voor sommigen een drempel opwerpt is dit volkomen onnodig. Het cursusaanbod is breed en laagdrempelig, voor een betaalbare en eerlijke prijs. Het volkse van de Volksuniversiteit is nog hoogst actueel.

We zijn een Stichting zonder winstoogmerk, we werken kostendekkend. Alle medewerkers van de stichting werken op vrijwillige basis. Onze kosten bestaan uit huur locaties, reclame/marketing om het aanbod kenbaar te maken en de docenten vergoeding. Er is nauwelijks overhead. De minimum omvang om te kunnen starten met een cursusgroep wordt bepaald door de kosten voor docent en locatie samen. Als die directe kosten gedekt zijn, dan kan een groep starten.  

We streven ernaar om ons cursusaanbod dicht aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van Zwollenaren. We proberen dan ook regelmatig en met plezier nieuw aanbod. Er is al jaren een breed aanbod van talen, persoonlijke vaardigheden en zelfontwikkeling. Zowel online als fysieke cursussen worden door een grote groep mensen uit Zwolle en omgeving gevolgd. Maar we staan ook open voor nieuw! We blijven nieuwsgierig naar de mogelijkheden om toch iets meer te doen en het aantal cursisten te laten groeien. Zonder het oude weg te doen werken we altijd aan een vernieuwend aanbod. In het sociale domein zoeken we de samenwerking met gemeente en andere partners om te kijken of er behoefte is aan specifieke cursussen, bijvoorbeeld op het gebied van integratie. Die partijen moeten weten dat ze bij ons tegen hele lage kosten terecht kunnen. Op economisch vlak zoeken we de samenwerking met ondernemers, ook zij hebben behoefte aan cursussen voor hun medewerkers als hoe zorg je voor een goede balans werk-privé of hoe werk je aan je arbeidsmobiliteit. Maar denk ook aan een cursus Business Engels voor internationaal georiënteerde bedrijven. De maatschappij verandert, we gaan op zoek naar de nieuwe vraag. We voegen elk jaar enkele cursussen toe en kijken of het aanslaat. Voor ons ook leerzaam. Learning by doing. Ons bestuur richt op het besturen en op het inzetten van (nieuwe) plannen, voor de uitvoering worden mensen ‘ingehuurd’, mensen die bereid zijn zich in te zetten tegen een vrijwilligersvergoeding. Zo wordt de slagvaardigheid van de stichting vergroot.

Kom naar de Volksuniversiteit en beleef het plezier van een leven lang leren!

Wist je dat: 

  • Volksuniversiteit Zwolle al ruim 100 jaar bestaat? 
  • Dat sommige cursussen al 8 jaar met hetzelfde groepje plaatsvinden? 
  • Bij veel cursussen vriendschappen voor het leven ontstaan? 
  • Volksuniversiteit Zwolle een Stichting is?
  • Dat het bestuur uit enkel vrijwilligers bestaat? 
  • Docenten, lokatie en media de enige uitgaven van de stichting zijn?